Տնօրինվող տեղեկությունների ցանկ

- Նախարարության գործունեության վերաբերյալ ընդհանուր տեղեկատվություն,
- Նախարարության կառուցվածք, պաշտոնատար անձանց գործառույթներ, կառուցվածքային ստորաբաժանումների կանոնադրություններ,
- Պաշտոնատար անձանց ելույթներ, հայտարարություններ,
- Նախարարության գործունեությունը կարգավորող կամ առնչվող իրավական ակտեր,
- Նախարարության կողմից ընդունվող, մշակվող և հանրային քննարկման ներկայացվող նորմատիվ իրավական ակտեր և նախագծեր,
- Նախարարության գործունեության ծրագրեր և գերակա խնդիրներ, պետական բյուջեից հատկացումների շրջանակում կատարված աշխատանքների հաշվետվություն,
- Մրցույթներ, գնումներ, հայտարարություններ,
- Միջպետական ավտոբուսային կանոնավոր ուղևորափոխադրումներ,
- Միջմարզային և ներմարզային ավտոբուսային կանոնավոր ուղևորափոխադրումներ (երթուղիների ուղեգծեր, չվացուցակներ),
- Միջազգային համաձայնագրերով սահմանված ավտոմոբիլային տրանսպորտով միջպետական բեռնափոխադրումներ (թույլտվություններ),
- Միջազգային համաձայնագրի պահանջներին համապատասխան՝ թվային տախոգրաֆի քարտեր,
- Առանձին խմբերի քաղաքացիներին ուղևորատար տրանսպորտով անվճար երթևեկության վկայականների հատկացում,
- Ավտոմոբիլային տրանսպորտով վտանգավոր բեռներ փոխադրելու թույլտվություններ,
- Տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական վիճակի մասին տվյալների գրանցամատյանի վարում,
- Տրանսպորտի, կապի և փոստի, արտաքին գովազդի բնագավառների լիցենզիաներ, թույլտվություններ, գովազդ,
- Մարդատար-տաքսի ավտոմոբիլներով ուղևորափոխադրումների իրականացման բնագավառում կազմակերպությունների և ֆիզիկական անձանց լիցենզավորում,
- Տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական զննության գործունեության լիցենզավորում,
- Փոստային կապի բնագավառում կազմակերպությունների լիցենզավորում,
- Երկաթուղային տրանսպորտի բնագավառում կազմակերպությունների լիցենզավորում,
- Դեպի ՌԴ միջպետական ոչ կանոնավոր ուղևորափոխադրումներ իրականացնելու համար թույլտվությունների,
- Արտաքին առևտրի դեպքում սահմանափակումների ենթակա ռադիոէլեկտրոնային և /կամ/ քաղաքացիական օգտագործման բարձր հաճախականության սարքերի, այդ թվում` ներկառուցված կամ այլ ապրանքների կազմի մեջ մտնող սարքերի ներմուծման  թույլտվություններ,
- Ընդհանուր օգտագործման պետական ավտոմոբիլային ճանապարհներին, օտարման շերտերում և պաշտպանական գոտիներում գովազդային վահանակների տեղադրման թույլտվություններ,
- Ինքնագնաց ճանապարհաշինարարական, շինարարական և այլ մեխանիզմների, երկաթուղային ու ջրային տրանսպորտային միջոցների կադաստրի վարում,
- ՏՏ ոլորտի պետական աջակցության ծրագրի շրջանակներում հավաստագրված կազմակերպությունների ռեգիստրի վարում,
- ՏՏ ոլորտի ցուցանիշների հավաքագրում ու վարչական ռեգիստրի վարում,
- Կապի և տեղեկատվական հեռահաղորդակցական տեխնոլոգիաների ոլորտի վարչական վիճակագրական ռեգիստրի վարում,
- Ճանապարհաշինական ծրագրեր, ընդհանուր օգտագործման, կենսական նշանակության ավտոմոբիլային ճանապարհներին իրականացվող ճանապարհաշինական ծրագրեր, նախարարության պատվիրատվությամբ իրականացվող նախագծային աշխատանքներ,
- Թափուր պաշտոնների ցանկ, թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար հայտարարված մրցույթներ, կադրերի ռեզերվի գրանցամատյան,
- Դիմումների և հարցումների ամփոփ վիճակագրություն և այլն...
* * *