Հաստիքացուցակներ, դրույքաչափեր, տրանսպորտային միջոցներ

«Հատուկ կապ» ՓԲԸ-ի աշխատողների քանակը, պաշտոնային դրույքաչափերը, ընկերության կողմից շահագործվող տրանսպորտային միջոցների քանակը 1638կբ