Տեղեկությունների մատչելիություն և հրապարակայնության ապահովում

«Տեղեկատվության ազատության մասին» ՀՀ օրենքի 7-րդ հոդվածով պահանջվող տեղեկությունների ցանկ