Գործընկերներ

Հակոբ Հակոբյան 3
Երևան  0033
Հեռ.՝ (37411) 548881,
Էլ.փոստ՝  info@uite.org


Հովսեփ Էմինի 123
Երևան 0051
Հեռ.՝ (37410) 219797
Էլ.փոստ՝ info@eif.am

Հովսեփ Էմինի 123
Երևան 0051
Հեռ.՝ (37411) 570171
Էլ.փոստ՝ secretary@itdsc.am
Աբովյան 8, 2-րդ հարկ
Երևան 0010
Հեռ. (37410) 545431
Էլ.փոստ՝ news@mediamax.am
Ա. Խաչատրյան 17-3
Երևան 0012
Հեռ՝ (37460) 272216
Էլ.փոստ՝ isoc@isoc.am
Փ. Բուզանդի 3
Երևան 0010
Հեռ. (37412) 521212
Էլ.փոստ՝ info@ueict.org
Արտասահմանյան կազմակերպություններ