ԵՏՄ անդամակցությանն առնչվող փաստաթղթեր

Համաձայնագիր «Միջազգային փոստային առաքանիներով առաքվող ապրանքների մաքսային ձևակերպումների առանձնահատկությունները»281կբ

Հավելված 24 «Եվրասիական տնտեսական միության մասին» պայմանագրի157կբ

Համաձայնագիր «Մաքսային միության մաքսային տարածքում ներքին փոխադրումների նպատակով ուղևորների փոխադրում իրականացնող միջազգային փոխադրման տրանսպորտային միջոցների, ինչպես նաև բեռներ և (կամ) ուղեբեռ փոխադրող կցորդների, կիսակցորդների, կոնտեյներների և երկաթուղային շարժակազմի օգտագործման առանձնահատկությունների մասին»127կբ

ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՄԻՈՒԹՅԱՆ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ ՄԱՍԻՆ

Համաձայնագիր «Մաքսային միության մաքսային տարածքով երկաթուղային տրանսպորտով տեղափոխվող ապրանքների մաքսային տարանցման առանձնահատկությունների մասին»246կբ

Հավելված 1 «Համակարգված (համաձայնեցված) տրանսպորտային քաղաքականության մասին» Արձանագրության252կբ

Հավելված 2 «Համակարգված (համաձայնեցված) տրանսպորտային քաղաքականության մասին» Արձանագրության220կբ

Համակարգված (համաձայնեցված) տրանսպորտային քաղաքականությունը
336կբ

Երկաթուղային տրանսպորտի ծառայությունների հասանելիության կարգավորման մասին կարգը՝ ներառյալ սակագնային քաղաքականության հիմունքները443կբ

Հավելված Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակներում երկաթուղային տրանսպորտի Ենթակառուցվածքի ծառայությունների հասանելիության կանոնների23կբ

Երկաթուղային տրանսպորտի ծառայությունների հասանելիության կարգավորման մասին կարգը՝ ներառյալ սակագնային քաղաքականության հիմունքները463կբ

Հավելված Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակներում երկաթուղային տրանսպորտի ենթակառուցվածքի ծառայությունների մատուցման կանոնների
39կբ