Նախարարի պաշտոնական պարզաբանումներ

14/05/2008
Հայաստանի Հանրապետության տրանսպորտի և կապի նախարարության կողմից բնակավայրերի կամ արտադրական նշանակության հողերը որպես շարժական կազմի հավաքակայանի օգտագործման համար տարածքներ համարելու մասին52կբ

13/03/2006
ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարի պաշտոնական պարզաբանումը60կբ

20/01/2006
ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարի պաշտոնական պարզաբանումը40կբ