Կենսական նշանակության ճանապարհներ

ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարության կողմից իրականացվում են Կենսական նշանակության ճանապարհների վերականգնման  հետևյալ ծրագրերը.

1. Համաշխարհային բանկի ֆինանսավորմամբ «Կենսական նշանակության ճանապարհային ցանցի բարելավում» ծրագիր

Ծրագրի Վարկային համաձայնագիրը Հայաստանի Հանրապետության և ՎԶՄԲ միջև կնքվել է 2013թ. փետրվարի 11-ին:
Ծրագրի տևողությունը՝ մինչև 2017թ. հունիսի 30-ը (Փոփոխությամբ՝ 2019թ դեկտեմբերի 30-ը)
Ծրագրի նպատակը՝ 2013-2016 թթ.. ընթացքում հիմնանորոգել շուրջ 170 կմ ընդհանուր երկարությամբ կենսական նշանակություն ունեցող ճանապարհահատվածներ:

Ծրագրի ընթացքը՝ 2013-2014 թթ. հիմնանորոգվել և շահագործման են հանձնվել շուրջ 73.3 կմ ընդհանուր երկարությամբ, իսկ 2015թ շուրջ 93 կմ ընդհանուր երկարությամբ կենսական նշանակության ճանապարհներ:  Ծրագրի իրականացման ընթացքում առաջացած տնտեսումների հաշվին հնարավոր է եղել Ծրագրում ընդգրկել լրացուցիչ ճանապարհահատվածներ, որի արդյունքում Ծրագրի շրջանակներում ընդհանուր առմամբ կվերականգնվի շուրջ 208.3 կմ երկարությամբ ճանապարհահատված սկզբնական նախատեսված 170 կմ ճանապարհահատվածի փոխարեն:

Կենսական նշանակության ճանապարհացանցի բարելավման ծրագիր (Բնապահպանական կառավարման շրջանակային փաստաթուղթ)540կբ

Կենսական նշանակության ճանապարհացանցի բարելավման ծրագիր (Վերաբնակեցման քաղաքականության շրջանակային փաստաթուղթ)1.36մբ

Կենսական նշանակության ճանապարհների բարելավման ծրագրի երկրորդ լրացուցիչ ֆինանսավորում344 կբ


2. Նախապատրաստվում է Համաշխարհային բանկի ֆինանսավորմամբ «Կենսական նշանակության ճանապարհային ցանցի բարելավում ծրագրի համար լրացուցիչ ֆինանսավորում» ծրագիրը

Ծրագրի վարկային համաձայնագիրը Հայաստանի Հանրապետության և ՎԶՄԲ միջև կնքվել է 2015 թվականի օգոստոսի 26-ին:
• Ծրագրի տևողությունը՝ 2019 թվականի դեկտեմբերի 30-ը:
• Ծրագրի նպատակը՝ 2016-2019 թթ. ընթացքում վերականգնել շուրջ 190 կմ ընդհանուր երկարությամբ կենսական նշանակության ճանապարհներ:

Ծրագրի իրականացման առաջին տարվա 2016թ.  ընթացքում  նախատեսվում է իրականացնել կենսական նշանակության յոթ ճանապարհների վերականգնման աշխատանքներ:    
  
Կազմվել են վերականգնվող  ճանապարհների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը և բնապահպանական կառավարման պլանները:


ՀՀ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ Հ6-ՆՈՐ ԳԵՂԻ-ԱՐԳԵԼ-ԱՐԶԱԿԱՆ-ՀՐԱԶԴԱՆ ԿՄ 10+000- ԿՄ 25+232 ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՒՄ  1.69 մբ


ՀՀ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ Հ1-ՀՐԱԶԴԱՆ-Հ55 ԿՄ 0+000- ԿՄ 3+290 ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՒՄ 1.43 մբ


ՀՀ ԳԵՂԱՐՔՈԻՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ Մ11 ՄԱՐՏՈՒՆԻ-ՎԱՐԴԵՆԻՍ ԿՄ 6+500- ԿՄ 10+834 ԱՎՏՈՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՒՄ 1.41 մբ


ՀՀ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ Մ2-ՍԻՍԻԱՆ ԿՄ 0+000- ԿՄ 5+872 ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՒՄ 1.41 մբ


ՀՀ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ՄԱՐԱԼԻԿ-ՔԱՐԱԲԵՐԴ-ՁԻԹՀԱՆՔՈՎ ԿՄ 0+000- ԿՄ 11+100 ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՒՄ  2.14 մբ


ՀՀ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՄԱՐՏՈՒՆԻ-ՎԱՂԱՇԵՆ-ՎԱՐԴԵՆԻԿ ԿՄ 0+000- ԿՄ 10+500 ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՒՄ  1.74 մբ


ՀՀ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԵՐԱՆՈՍ-ԾԱԿՔԱՐ ԿՄ 0+000- ԿՄ 7+253 ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՀԱՏՎԱԾԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՒՄ  1.93 մբ


Երկրորդ լրացուցիչ ֆինանսավորում


2012թ. Հայաստանի Հանրապետությունը 45 միլիոն դոլարին համարժեք վարկ է վերցրել Համաշխարհային բանկից՝ իրականացնելու Կենսական նշանակության ճանապարհացանցի բարելավման ծրագիրը (ԿՆՃԲԾ)։ Ավելի ուշ կառավարությունը դիմել է Կենսական նշանակության ճանապարհացանցի բարելավման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորման համար՝ 40 միլիոն դոլարին համարժեք գումարի չափով։ 2019թ. հունվարի 31-ին ՀՀ կառավարությունը երկրորդ անգամ է դիմել լրացուցիչ ֆինանսավորման համար 15 միլիոն դոլար չափով՝ Ծրագրի արդյունավետությունը բարձրացնելու նպատակով։

Ակնկալվում է, որ լրացուցիչ ֆինանսավորման շնորհիվ հնարավոր կդառնա վերականգնել ևս 60 կմ տեղական և երկրորդային կենսական նշանակության ճանապարհներ՝ այդպիսով ծրագրի շրջանակներում վերականգնվող ճանապարհների ընդհանուր երկարությունը հասցնելով մոտ 450 կմ-ի (ընթացիկ երկու վարկերի և առաջարկվող լրացուցիչ ֆինանսավորման միջոցով)։

Վերաբնակեցման քաղաքականության և Բնապահպանական և սոցիալական կառավարման շրջանակային փաստաթղթերը պատրաստված են Ծրագրի 2-րդ լրացուցիչ ֆինանսավորման համար, որոնք կից ներկայացվում են։
3. Համաշխարհային բանկի «Կենսական նշանակության ճանապարհային ցանցի բարելավման ծրագրի» լրացուցիչ ֆինանսավորման երկրորդ տարվա շրջանակներում ընտրված հատվածների բնապահպանական և սոցիալական կառավարման պլանները
Հաշվետվություն

2016 թ.


Հայտարարություն