«Հեռահաղորդակցության հանրապետական կենտրոն» ՊՈԱԿ

«Հեռահաղորդակցության հանրապետական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ը՝

կազմում և իրավասու մարմին է ներկայացնում ՀՀ հաճախականությունների բաշխումները,
կատարում է ռադիոեթերի դիտարկում և ազդանշանների տեխնիկական պարամետրերի չափումներ,
տեղորոշում է ռադիոէլեկտրոնային միջոցները և բարձր հաճախության սարքավորումները,
իրականացնում է էլեկտրամագնիսական իրավիճակների չափումներ և հաշվարկներ,
կատարում է ռադիոէլեկտրոնային միջոցների և բարձր հաճախության սարքավորումների տեխնիկական զննումներ,
անցկացնում է ռադիոէլեկտրոնային միջոցների և բարձր հաճախության սարքավորումների փորձաքննություն,
հայտնաբերում և վերացնում է եթերի խանգարման աղբյուրները,
պարբերաբար վերանայում է Հայաստանի Հանրապետությունում հաճախականությունների բաշխման ազգային աղյուսակը՝ հաճախականությունների բաշխման միջազգային աղյուսակին հնարավորինս համապատասխանեցնելու նպատակով,
Ընդունում է ռադիոէլեկտրոնային միջոցների և բարձր հաճախության սարքավորումների տեղադրման վայրերում շինարարական աշխատանքների՝ տեխնիկական նորմերին համապատասխանության,
իրականացնում է հատկացված հաճախությունների պլանային չափումները:

«ՀՀԿ» ՊՈԱԿ-ն իրականացնում է ձեռնարկատիրական գործունեության հետևյալ տեսակները՝

Ռադիոէլեկտրոնային միջոցների և բարձր հաճախության սարքավորումների բոլոր տեսակի չափումների և փորձաքննության իրականացում,
Ռադիոէլեկտրոնային միջոցների և բարձր հաճախության սարքավորումների էլեկտրամագնիսական համատեղելիության նախագծի կազմում, 
Ռադիոէլեկտրոնային միջոցների և բարձր հաճախության սարքավորումների մոնտաժային և կարգավորման աշխատանքների իրականացում,
Կապի և ռադիոէլեկտրոնիկայի բնագավառում խորհրդատվական ծառայությունների մատուցում,
Կապի և ռադիոէլեկտրոնիկայի ու անտենաֆիդերային սարքավորումների նորոգման և սպասարկման աշխատանքների իրականացում:


Գլխավոր տնօրենի պաշտոնակատարն է Աշոտ Շահնազարյանը:
Հասցե`Հայաստանի Հանրապետություն,
Ք. Երևան, Թբիլիսյան խճուղի, 29
Հեռախոս ` (37410) 28-87-17

«Հեռահաղորդակցության հանրապետական կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության կանոնադրության մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» 1MB