Օրենքներ

08/05/2019

«ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԻ ԵՎ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ավելին


27/02/2012

ԱՎՏՈՄՈԲԻԼԱՅԻՆ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏՈՎ ՎՏԱՆԳԱՎՈՐ ԲԵՌՆԵՐ ԵՎ ՉՎՆԱՍԱԶԵՐԾՎԱԾ ՏԱՐԱՆԵՐ ՓՈԽԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ավելին


19/05/2009

ՊԵՏԱԿԱՆ ՍՈՒՐՀԱՆԴԱԿԱՅԻՆ ԿԱՊԻ ՄԱՍԻՆ (Ընդունված է 2009 թվականի մայիսի 19-ին)

Ավելին


28/11/2007

ԵՐԿԱԹՈՒՂԱՅԻՆ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԻ ՄԱՍԻՆ (Ընդունված է 2007 թվականի նոյեմբերի 28-ին)

Ավելին


05/12/2006

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՏԵՍՉՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ (Ընդունված է 2006 թվականի դեկտեմբերի 5-ին)

Ավելին


05/12/2006

ԱՎՏՈՄՈԲԻԼԱՅԻՆ ՃԱՆԱՊԱՐՀՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

Ավելին


08/07/2005

ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ (Ընդունված է 2005 թվականի հուլիսի 8-ին)

Ավելին


14/12/2004

ՓՈՍՏԱՅԻՆ ԿԱՊԻ ՄԱՍԻՆ (Ընդունված է 2004 թվականի դեկտեմբերի 14-ին)

Ավելին


14/12/2004

ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԻ ԵՎ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԹՎԱՅԻՆ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ (Ընդունված է 2004 թվականի դեկտեմբերի 14-ին)

Ավելին


30/05/2001

ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ (Ընդունված է 2001 թվականի մայիսի 30-ին)

Ավելին


30/03/1998

ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՎՃԱՐԻ ՄԱՍԻՆ (Ընդունված է 3 մարտի 1998 թ.)

Ավելին


24/03/1998

ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԻ ՄԱՍԻՆ (Ընդունված է 1998 թվականի փետրվարի 3-ին)

Ավելին


27/12/1997

ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԻ ՄԱՍԻՆ (Ընդունված է 27 դեկտեմբերի 1997 թ.)

Ավելին


30/04/1996

ԳՈՎԱԶԴԻ ՄԱՍԻՆ (Ընդունված է Ազգային Ժողովի կողմից 30 ապրիլի 1996 թ.)

Ավելին