Բյուջե
Տեղեկանք ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարության 2015-2016թթ. բյուջետային ծրագրերի վերաբերյալ24.5 կբ

Տեղեկանք ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարության կողմից ՀՀ պետական բյուջեից ֆինանսավորվող 2014-2016թթ իրականացվելիք ծրագրերի վերաբերյալ23.9 կբ

Հաշվետվություն ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարության 2013 թվականի  պետական բյուջեի կատարման վերաբերյալ112կբ

ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարության 2013 թվականի ամփոփ բյուջե48.4 կբ

ՀՀ 2012թ. պետական բյուջեով ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարության հատկացումները54.1 կբ