Պետական տուրքի դրույքաչափեր

Միջպետական ոչ կանոնավոր ուղևորափոխադրումներ իրականացնելու
պետական տուրքի դրույքաչափեր

Հաշվեհամար 900005001277
Միջպետական ոչ կանոնավոր ուղևորափոխադրումների տրանսպորտային միջոցներով մեկ երթ իրականացնելու համար`

9-17 նստատեղ ունեցող տրանսպորտային միջոցներով.

  • դեպի Վրաստան - 15 000 դրամ
  • դեպի այլ պետություններ - 50 000 դրամ


17-ից ավելի նստատեղ ունեցող տրանսպորտային միջոցներով.

  • դեպի Վրաստան - 50 000 դրամ
  • դեպի այլ պետություններ -150 000 դրամ
Հաշվեհամար 900005001285
Հայաստանի Հանրապետության հետ տրանսպորտի բնագավառը կանոնակարգող միջազգային համաձայնագրեր չունեցող պետությունից դեպի Հայաստանի Հանրապետություն և հակառակ ուղղությամբ այլ պետություններում հաշվառված տրանսպորտային միջոցներով միջպետական ոչ կանոնավոր ուղևորափոխադրումների մեկ երթ իրականացնելու համար:


  • 9-17 նստատեղ ունեցող տրանսպորտային միջոցների համար - 100 000 դրամ
  • 17-ից ավելի նստատեղ ունեցող տրանսպորտային միջոցների համար - 200 000 դրամ 

* * *
Ըստ գործունեության տեսակների պետական  տուրքի
դրույքաչափերի ցանկ

h/h

Լիցենզավորման ենթակա գործունեության տեսակը

դրույքաչափը

Գանձապետական հաշվեհամարը

1

Երկաթուղային տրանսպորտի գործունեության կազմակերպման համար` տարեկան

1000000

900005169132

2

փոստային կապի գործունեության
համար` տարեկան

3000000

900005164513

3

Տրանսպորտային միջոցների և դրանց կցորդների պարտադիր տեխնիկական զննության անցկացման գործունեության իրականացման համար` օգտագործվող յուրաքանչյուրհոսքագծի հաշվով, տարեկան

1000000

900005163713

4


Հայաստանի Հանրապետության կողմից արտաքին առևտրի դեպքում սահմանափակումների ենթակա ռադիոէլեկտրոնային և (կամ) քաղաքացիական օգտագործման բարձր հաճախականության սարքերի, այդ թվում՝ ներկառուցված կամ այլ ապրանքների կազմի մեջ մտնող սարքերի ներմուծման լիցենզիա

Ֆիզիկական անձանց՝

1 000

Իրավաբանական անձանց՝

1 000

900005000857900005000840Մարդատար-տաքսի ավտոմոբիլներով ուղևորափոխադրումներ կազմակերպելու համար նախատեսված պետական տուրքի դրույքաչափեր


Պետական տուրքը վճարվում է 900005000766 հաշվեհամարին

անհատ ձեռնարկատերերի և կազմակերպություններ իկողմից մարդատար-տաքսի մեկից չորս ավտոմոբիլներով ուղևորափոխադրումների կազմակերպման համար` տարեկան

100 000

անհատ ձեռնարկատերերի և կազմակերպությունների կողմից մարդատար-տաքսի չորսից ավելի ավտոմոբիլներով ուղևորափոխադրումների կազմակերպման համար`տարեկան

200000

Ֆիզիկական անձանց կողմից մարդատար-տաքսի մեկ ավտոմոբիլով ուղևորափոխադրումների կազմակերպման համար

Երևան քաղաքում

ամսական

12000

եռամսյակային

34000

տարեկան

120000

Այլ քաղաքներում

ամսական

8000

եռամսյակային

23000

տարեկան

80000Այլ վայրերում

ամսական

5000

եռամսյակային

13500

տարեկան

45000

Սահմանամերձ գյուղերում

ամսական

4000

եռամսյակային

9000

տարեկան

30000
Ընդ որում, պետական տուրքը գանձվում է ըստ հայտատու ֆիզիկական անձի հաշվառման վայրի: Սույն տուրքի մասով եռամսյակ նշանակում է իրար հաջորդող յուրաքանչյուր երեք ամիս:

Ֆիզիկական անձանց կողմից մարդատար-տաքսի մեկ ավտոմոբիլով ուղևորափոխադրումների կազմակերպման համար պետական տուրքը վճարվում է 900005000311 հաշվեհամարին:Ավտոմոբիլային ճանապարհներին գովազդ տեղադրելու համար 
վճարի դրույքաչափերը


«Ճանապարհային վճարի մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն՝ ավտոմոբիլային ճանապարհներին գովազդ տեղադրելու համար վճարը գանձվում է հետևյալ տարեկան դրույքաչափերով.

1) միջպետական նշանակության ճանապարհներին տեղադրվող գովազդային վահանակի մակերեսի յուրաքանչյուր քառակուսի մետրի համար` 10000 դրամ.
2) հանրապետական նշանակության ճանապարհներին տեղադրվող գովազդային վահանակի մակերեսի յուրաքանչյուր քառակուսի մետրի համար` 7500 դրամ.
3) միջպետական և հանրապետական նշանակության ավտոմոբիլային ճանապարհներին տեղադրվող գովազդային վահանակին սոցիալական գովազդ տեղադրելու դեպքում՝ 0 դրամ:
Միջպետական և հանրապետական նշանակության ավտոմոբիլային ճանապարհներին տեղադրվող դատարկ գովազդային վահանակների մակերեսի յուրաքանչյուր քառակուսի մետրի դիմաց գանձվում է սույն համապատասխանաբար` 1-ին կամ 2-րդ կետով սահմանված վճարի 25 %-ի չափով:
Եթե արտաքին գովազդ տարածող գովազդակիրը միջպետական և հանրապետական նշանակության ավտոմոբիլային ճանապարհներին տեղաբաշխել և տարածել է իր կազմակերպության գովազդը, ապա յուրաքանչյուր քառակուսի մետրի դիմաց գանձվում է 1-ին կետով սահմանված վճարի 10 %-ի չափով:

Պետական տուրքը վճարվում է 900005027041 հաշվեհամարին: