Լիցենզավորման գործընթացի փաստաթղթեր

Հայաստանի Հանրապետությունում փոստային կապի գործունեություն կազմակերպում
(դիմումների և հայտերի ձևեր)


1. Լիցենզիա ստանալու համար անհրաժեշտ է`


2. Այլ դիմում`

Լիցենզիան ուժը կորցրած ճանաչելու համար դիմում52 կբ

Լիցենզիա ստանալու համար փաստաթղթերը կարելի է ներկայացնելwww.e-gov.am/licenses/էլեկտրոնային հասցեով,  փոստով կամ առձեռն` Ք. Երևան Նալբանդյան 28:


Դիմումների ձևերը լրացնելու ցուցում

Դիմումներին ընթացք կտրվի նմուշօրինակներում նշված ցուցումներին համապատասխան և բոլոր պահանջվող ձևաթղթերն ամբողջական լրացնելու դեպքում: