Հայտարարություններ

14/09/2018

29/09/2017

29/09/2017


21/06/2016
Գնումների հատուկ ծանուցում. Նախաորակավորման հայտերի ներկայացման հրավեր. Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի ներդրումային ծրագիր- Տրանշ 4. Քաջարան-Ագարակ (Իրանի սահման) ճանապարհի (3լոտ) նախագծում և կառուցում/ վերակառուցում (փոփոխված)156 կբ

20/06/2016
Պայմանագրի շնորհման հայտարարություն. Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի ներդրումային ծրագիր - Տրանշ. 3 Պայմանագիր No` T3-CW-03 Հյուսիս-Հարավ ճանապարհի (Մ2 Երևան-Արտաշատ և Մ1 Երևան-Աշտարակ) 9 ուղեանցերի և 1 կամրջի վերակառուցում/կառուցում/վերականգնում120 կբ

17/06/2016
Գնումների հատուկ ծանուցում. Նախաորակավորման հայտերի ներկայացման հրավեր. Հյուսիս-Հարավ Ճանապարհային Միջանցքի Ներդրումային Ծրագիր- Տրանշ 4. Քաջարան-Ագարակ (Իրանի սահման) ճանապարհի (4 լոտ) նախագծում և կառուցում/ վերակառուցում156կբ

17/06/2016
Գնումների ընդհանուր ծանուցում, Հյուսիս-Հարավ ճանապարհային միջանցքի ներդրումային ծրագիր- Տրանշ 488կբ

06/04/2016
Հայաստանի Հանրապետության և Վրաստանի կողմից Բագրատաշենի պետական սահմանի անցման կետի տարածքում Դեբեդ գետի վրա նոր կամրջի կառուցում289

23/03/2016
Պայմանագրի շնորհման տեղեկատվություն174  կբ

22/03/2016

«Սադախլո-Բագրատաշեն» անցման կետի տարածքում Դեբեդ գետի վրա նոր կամրջի կառուցման մասին հայտարարություն109 կբ

18/03/2016
Պայմանագրի շնորհման ծանուցում
Թալին-Գյումրի Մ1 (Լանջիկ-Գյումրի հատված)
60 կբ

18/03/2016

18/03/2016
Թալին-Գյումրի Մ1 (Թալին-Լանջիկ հատված) ճանապարհի վերակառուցման և բարելավան պայմանագրի շնորհման հայտարարություն154 կբ

09/09/2015

«Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի ներդրումային ծրագրի իրականացման կազմակերպություն» ՊՈԱԿ-ը հրավիրում է հետաքրքրված անձանց հայտեր ներկայացնելու ՊՈԱԿ-ի ներքոնշյալ թափուր պաշտոնների համար44 կբ


10/04/2015
«Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի ներդրումային ծրագրի շրջանակներում Տրանշ 3-ի շինարարական վերահսկողություն և Տրանշ 4-ի տեխնիկատնտեսական ուսումնասիրություն, նախնական նախագծում և մոտ 60կմ-ի մանրամասն նախագծում» առաջադրանքի համար կնքված Պայմանագրի վերաբերյալ տեղեկություն52կբ

14/01/2015
Մրցույթի հրավեր48կբ

24/12/2014
Մրցույթի հրավեր96կբ

11/04/2014

«Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի ներդրումային ծրագրի իրականացման կազմակերպություն» ՊՈԱԿ-ը հրավիրում է հետաքրքրված անձանց հայտեր ներկայացնելու ՊՈԱԿ-ի ներքոնշյալ թափուր պաշտոնի համար
ԳԼԽԱՎՈՐ ԳՈՐԾԱԴԻՐ ՏՆՕՐԵՆԻ ՏԵՂԱԿԱԼ / ԳԼԽԱՎՈՐ ԽՈՐՀՐԴԱՏՈՒ
96կբ


28/02/2014


«Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի ներդրումային ծրագրի իրականացման կազմակերպություն» ՊՈԱԿ -ը հրավիրում է հետաքրքրված անձանց հայտեր ներկայացնելու ՊՈԱԿ-ի ներքոնշյալ պաշտոնների համար:
1.Տրանսպորտային ոլորտի ինժեներ/ Տնտեսագետ69.9կբ
2.Ավագ տեղամասային ինժեներ64.5կբ
3.Տեղամասային ինժեներ67.2կբ
4.Գնումների և պայմանագրերի կառավարման ղեկավար72.6կբ
5.Գնումների մասնագետ67.3կբ
6.Պայմանագրերի կառավարման մասնագետ69.9կբ
7.Ֆինանսատնտեսական ղեկավար/ Գլխավոր հաշվապահ71.6կբ
8.Հաշվապահական հաշվառման և վճարումների մասնագետ70.2կբ
9.Իրավական հարաբերությունների  խորհրդատու/ Գլխավոր իրավաբան67.9կբ
10.Բողոքների և վեճերի կառավարման մասնագետ68կբ
11.Կարողությունների զարգացման , մոնիտորինգի և արտաքին կապերի ղեկավար67.2կբ

Հայտը պետք է ներկայացնել հայերեն և անգլերեն լեզուներով vacancy@northsouth.am էլեկտրոնային հասցեով` առարկայի տողում (subject line) նշելով պաշտոնի անվանումը կամ կից դիմումով ներկայացնել «Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի ներդրումային ծրագրի իրականացման կազմակերպություն» ՊՈԱԿ` ք. Երևան, Թումանյան 38 հասցեով:

Յուրաքանչյուր թափուր պաշտոնի համար սահմանված է վերջնաժամկետ՝ 2014թ. մարտի 21-ը՝ ժամը 15:00:
Նշված ժամկետից ուշ ստացված հայտերը չեն դիտարկվի: Հայտերը կարող են ներկայացվել մեկ կամ ավելի թափուր պաշտոնների համար:

Հայտը պետք է պարունակի.

1.ուղեկցող նամակ (առավելագույնը` 1 էջ);
2.ինքնակենսագրություն (Resume կամ CV);
3.երկու երաշխավորողների անունները և կոնտակտային տվյալները:

Բոլոր հայտերը կգնահատվեն համաձայն հետևյալ գնահատման չափորոշիչների՝
- Ընդհանուր կրթություն` 20 միավոր,
- Ընդհանուր փորձառություն` 20 միավոր,
- Պաշտոնին առնչվող հատուկ աշխատանքային փորձ` 30 միավոր,
- Պաշտոնին առնչվող հատուկ կրթություն և գիտելիքներ` 30 միավոր,

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐԸ` 100 միավոր:

Հարցերի դեպքում զանգահարել՝  /060/ 50-68-70060/ 50-68-70, 50-68-71 (Լիանա Շառոյանին):