Հետաքրքրության հայտ ներկայացնելու հրավեր

22/08/2017

25/07/2017

31/03/2017
ՀԱՅՏԵՐ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ՀՐԱՎԵՐ 104 կբ

11/06/2016
Հետաքրքրության հայտ ներկայացնելու հրավեր. 2993-ARM, Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցի ներդրումային ծրագիր, Տրանշ 3 196 կբ

11/06/2016
Հետաքրքրության հայտ ներկայացնելու հրավեր. 2993-ARM, Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի ներդրումային ծրագիր, Տրանշ 3 148 կբ

13/05/2016
Հետաքրքրության հայտ ներկայացնելու հրավեր

13/05/2016
Հետաքրքրության հայտ ներկայացնելու հրավեր

05/10/2015
Հայտ ներկայացնելու հրավեր 361 կբ

10/09/2015
Հայտ ներկայացնելու հրավեր (փոփոխություն)  49 կբ

10/09/2015
Հայտ ներկայացնելու հրավեր70 կբ

18/08/2015
Հետաքրքրության հայտ ներկայացնելու հրավեր712կբ

03/08/2015
Հայտ ներկայացնելու հրավեր920կբ

18/07/2015
Հայտ ներկայացնելու հրավեր524կբ

08/07/2015
Հետաքրքրության հայտ ներկայացնելու հրավեր112 կբ

19/03/2015
Հետաքրքրության հայտ ներկայացնելու հրավեր108 կբ

27/01/2015
Փոփոխություն
«ՀՀ Տրանսպորտի և կապի նախարարության համար ճանապարհային չափումների տվյալների հավաքագրման սարքավորումների մատակարարման և տեղադրման» մրցույթի հրավերի
96 կբ

03/12/2014
Հետաքրքրության հայտ ներկայացնելու հրավեր44 կբ

03/12/2014
Հետաքրքրության հայ ներկայացնելու հրավեր48 կբ

20/11/2014
Հայտարարություն40 կբ

22/10/2014
Հետաքրքրության հայտ (EOI) ներկայացնելու հրավեր
56 կբ

08/11/2013
Հետաքրքրության հայտ ներկայացնելու հրավերում փոփոխություն կատարելու մասին
68.5 կբ

06/11/2013
Հետաքրքրության հայտ ներկայացնելու հրավերում

փոփոխություն կատարելու մասին
98.2 կբ

02/10/2013
Հետաքրքրության հայտ ներկայացնելու հրավեր

05/03/2013
Հետաքրքրության հայտ ներկայացնելու հրավեր