Ստուգումների տարեկան ծրագրեր

Ավտոտրանսպորտային գործունեություն իրականացնող կազմակերպություններում իրականացվող ստուգումների 2017 թվականի տարեկան ծրագիր 16 կբ


Ավտոտրանսպորտային գործունեություն իրականացնող կազմակերպություններում իրականացվող ստուգումների 2016 թվականի տարեկան ծրագիր16 կբ

ՀՀ տրանսպորտային տեսչության 2015թ. երրորդ եռամսյակի գործունեության հաշվետվություն2մբ

Ավտոտրանսպորտային գործունեություն իրականացնող սուբյեկտների2015 թվականի տարեկան ստուգումների ծրագիր16 կբ

Հաշվետվություն Հայաստանի Հանրապետության տրանսպորտի և կապի նախարարության Հայաստանի Հանրապետության տրանսպորտային տեսչության կողմից  2014 թվականին կատարված ստուգումների և ուսումնասիրությունների վերաբերյալ56 կբ

ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարության աշխատակազմի Հայաստանի Հանրապետության տրանսպորտային տեսչության կողմից 2014 թ. նախատեսված ստուգումների ծրագիր111 կբ