Լիցենզավորման հանձնաժողովի նիստեր

200192018թ.
2017թ.


ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N 24 ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարության լիցենզավորման հանձնաժողովի «23» հունիսի 2017թ. նիստի170կբ

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N 23 ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարության լիցենզավորման հանձնաժողովի «16» հունիսի 2017թ. նիստի67կբ

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N 22 ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարության լիցենզավորման հանձնաժողովի «09» հունիսի 2017թ. նիստի67կբ

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N 21 ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարության լիցենզավորման հանձնաժողովի «02» հունիսի 2017թ. նիստի67կբ

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N 20 ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարության լիցենզավորման հանձնաժողովի «26» մայիսի 2017թ. նիստի69կբ

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N 19 ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարության լիցենզավորման հանձնաժողովի «20» մայիսի 2017թ. նիստի85կբ

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N 18 ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարության լիցենզավորման հանձնաժողովի «12» մայիսի 2017թ. նիստի64կբ

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N 17 ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարության լիցենզավորման հանձնաժողովի «06» մայիսի 2017թ. նիստի77կբ

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N 16 ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարության լիցենզավորման հանձնաժողովի <<28>>ապրիլի 2017թ. նիստի148 կբ

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N 15 ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարության լիցենզավորման հանձնաժողովի <<21>>ապրիլի 2017թ. նիստի144 կբ

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N 14 ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարության լիցենզավորման հանձնաժողովի <<14>>ապրիլի 2017թ. նիստի164 կբ

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N 13 ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարության լիցենզավորման հանձնաժողովի <<07>>ապրիլի 2017թ. նիստի160 կբ

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N 12 ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարության լիցենզավորման հանձնաժողովի <<31>>մարտի 2017թ. նիստի145 կբ

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N 11 ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարության լիցենզավորման հանձնաժողովի <<24>>մարտի 2017թ. նիստի152 կբ

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N 10 ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարության լիցենզավորման հանձնաժողովի <<17>>մարտի 2017թ. նիստի156 կբ

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N 09 ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարության լիցենզավորման հանձնաժողովի <<10>>մարտի 2017թ. նիստի148 կբ

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N 08 ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարության լիցենզավորման հանձնաժողովի <<03>>մարտի 2017թ. նիստի140 կբ

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N 07 ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարության լիցենզավորման հանձնաժողովի <<24>>փետրվարի 2017թ. նիստի148 կբ

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N 06 ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարության լիցենզավորման հանձնաժողովի <<17>>փետրվարի 2017թ. նիստի144 կբ

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N 05 ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարության լիցենզավորման հանձնաժողովի <<10>>փետրվարի 2017թ. նիստի172 կբ

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N 04 ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարության լիցենզավորման հանձնաժողովի <<03>>փետրվարի 2017թ. նիստի156 կբԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N 48 ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարության լիցենզավորման հանձնաժողովի <<09>>դեկտեմբերի 2016թ. նիստի168 կբ

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N 47 ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարության լիցենզավորման հանձնաժողովի <<02>>դեկտեմբերի 2016թ. նիստի152 կբ

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N 46 ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարության լիցենզավորման հանձնաժողովի <<25>>նոյեմբերի 2016թ. նիստի144 կբ

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N 45 ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարության լիցենզավորման հանձնաժողովի <<18>>նոյեմբերի 2016թ. նիստի152 կբ

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N 44 ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարության լիցենզավորման հանձնաժողովի <<11>>նոյեմբերի 2016թ. նիստի156 կբ
ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N 38
ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարության լիցենզավորման հանձնաժողովի <<30>>սեպտեմբերի 2016թ.նիստի
152 կբ

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N 37
ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարության լիցենզավորման հանձնաժողովի  <<24>>սեպտեմբերի 2016թ. նիստի
148կբԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N 30
ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարության լիցենզավորման հանձնաժողովի <<05>>օգոստոսի 2016թ. նիստի
156 կբ

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N 29
ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարության լիցենզավորման հանձնաժողովի  <<29>>հուլիսի 2016թ. նիստի
148 կբ

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N 28
ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարության լիցենզավորման հանձնաժողովի  <<22>>հուլիսի 2016թ. նիստի
152 կբ

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N 27
ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարության լիցենզավորման հանձնաժողովի <<15>>հուլիսի 2016թ. նիստի
140 կբ

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N 26
ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարության լիցենզավորման հանձնաժողովի  <<08>>հուլիսի 2016թ. նիստի
148 կբ

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N 25
ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարության լիցենզավորման հանձնաժողովի  <<01>>հուլիսի 2016թ. նիստի
148 կբ

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N 24
ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարության լիցենզավորման հանձնաժողովի <<24>>հունիսի 2016թ. նիստի
188 կբ

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N 23
ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարության լիցենզավորման հանձնաժողովի  <<17>>հունիսի 2016թ. նիստի
36 կբ

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N 22
ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարության լիցենզավորման հանձնաժողովի <<10>>հունիսի 2016թ. նիստի
164 կբ

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N 21
ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարության լիցենզավորման հանձնաժողովի  <<03>>հունիսի 2016թ. նիստի
176 կբ

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N 20
ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարության լիցենզավորման հանձնաժողովի <<27>>մայիսի 2016թ. նիստի152 կբ

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N 19
ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարության լիցենզավորման հանձնաժողովի  <<20>>մայիսի 2016թ.
նիստի164 կբ

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N 18
ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարության լիցենզավորման հանձնաժողովի «13» մայիսի 2016թ.նիստի
166 կբ

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N 17
ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարության լիցենզավորման հանձնաժողովի «06» մայիսի 2016թ.նիստի
168 կբ

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N 16
ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարության լիցենզավորման հանձնաժողովի «29» ապրիլի 2016թ.նիստի
171 կբ

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N 15
ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարության լիցենզավորման հանձնաժողովի «22» ապրիլի 2016թ.նիստի
169 կբ

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N 14
ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարության լիցենզավորման հանձնաժողովի «13» ապրիլի 2016թ.նիստի
172 կբ

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N 13
ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարության լիցենզավորման հանձնաժողովի «08» ապրիլի 2016թ.նիստի
173կբ

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N 12


ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N 43
ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարության լիցենզավորման հանձնաժողովի <<27>>նոյեմբերի 2015թ. նիստի
206կբ

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N42
ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարության լիցենզավորման հանձնաժողովի <<20>>նոյեմբերի 2015թ.նիստի
176կբ

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N41
ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարության լիցենզավորման հանձնաժողովի <<13>>նոյեմբերի 2015թ. նիստի
181կբ

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N40
ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարության լիցենզավորման հանձնաժողովի <<06>>նոյեմբերի 2015թ.նիստի189կբ

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N39
ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարության լիցենզավորման հանձնաժողովի <<30>>հոկտեմբերի 2015թ.նիստի
185կբ

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N38
ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարության լիցենզավորման հանձնաժողովի <<23>>հոկտեմբերի 2015թ. նիստի
209կբ

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N 37
ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարության լիցենզավորման հանձնաժողովի <<16>>հոկտեմբերի 2015թ.հոկտեմբերի նիստի
177կբ

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N36
ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարության լիցենզավորման հանձնաժողովի <<09>>հոկտեմբերի 2015թ. նիստի
192կբ

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N35
ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարության լիցենզավորման հանձնաժողովի
«02»հոկտեմբերի 2015թ. նիստ
221կբ

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N 34
ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարության լիցենզավորման հանձնաժողովի «25» սեպտեմբերի 2015թ. նիստի
176կբ

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N 33
ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարության լիցենզավորման հանձնաժողովի «19» սեպտեմբերի 2015թ. նիստի
180կբ

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N 32
ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարության լիցենզավորման հանձնաժողովի «11» սեպտեմբերի 2015թ. նիստի
203 կբ

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N 31

ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարության լիցենզավորման հանձնաժողովի «04» սեպտեմբերի 2015թ. նիստի195 կբ


ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N 30
ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարության լիցենզավորման հանձնաժողովի «28» օգոստոսի 2015թ. նիստի196 կբ


ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N 29


ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N 26
ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարության լիցենզավորման հանձնաժողովի «31» հուլիսի 2015թ. նիստի
96 կբ

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N 25
ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարության լիցենզավորման հանձնաժողովի «24» հուլիսի 2015թ. նիստի
74 կբ


ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N 24
ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարության լիցենզավորման հանձնաժողովի «18» հուլիսի 2015թ. նիստի
160 կբ


ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N 23
ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարության լիցենզավորման հանձնաժողովի «10» հուլիսի 2015թ. նիստի
175 կբ


ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N 22
ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարության լիցենզավորման հանձնաժողովի «03» հուլիսի 2015թ. նիստի
179 կբ


ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N 21
ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարության լիցենզավորման հանձնաժողովի «26» հունիսի 2015թ. նիստի
238 կբ

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N 20
ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարության լիցենզավորման հանձնաժողովի «19» հունիսի 2015թ. նիստի
197 կբ

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N 19
ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարության լիցենզավորման հանձնաժողովի «12» հունիսի 2015թ. նիստի193կբ

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N 18

ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարության լիցենզավորման հանձնաժողովի «05» հունիսի 2015թ. նիստի217կբ

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N 17
ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարության լիցենզավորման հանձնաժողովի «22» մայիսի 2015թ. նիստի
190կբ

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N 16
ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարության լիցենզավորման հանձնաժողովի «22» մայիսի 2015թ. նիստի181կբ

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N 15
ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարության լիցենզավորման հանձնաժողովի «15» մայիսի 2015թ. նիստի225կբ

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N 14
ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարության լիցենզավորման հանձնաժողովի «08» մայիսի 2015թ. նիստի210 կբ

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N 13
ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարության լիցենզավորման հանձնաժողովի «30» ապրիլի 2015թ. նիստի107 կբ

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N 12
ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարության լիցենզավորման հանձնաժողովի «18» ապրիլի 2015թ. նիստի91 կբ

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N 11
ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարության լիցենզավորման հանձնաժողովի «11» ապրիլի 2015թ. նիստի104 կբ

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N 10
ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարության լիցենզավորման հանձնաժողովի «03» ապրիլի 2015թ. նիստի148 կբ

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N 09
ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարության լիցենզավորման հանձնաժողովի   <<27>>մարտի 2015թ.     նիստի252 կբ

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N 08
ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարության լիցենզավորման հանձնաժողովի   <<20>>մարտի 2015թ. նիստի268 կբ

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N 07
ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարության լիցենզավորման հանձնաժողովի  <<13>>մարտի 2015թ. նիստի228 կբ

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N 06
ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարության լիցենզավորման հանձնաժողովի <<06>>մարտի 2015թ.  նիստի252 կբ

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N 05
ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարության լիցենզավորման հանձնաժողովի   <<27>>փետրվարի 2015թ. նիստի232 կբ

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N 04
ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարության լիցենզավորման հանձնաժողովի   <<20>>փետրվարի 2015թ. նիստի152 կբ

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N 03
ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարության լիցենզավորման հանձնաժողովի <<13>>փետրվարի 2015թ. նիստի160կբ

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N 02
ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարության լիցենզավորման հանձնաժողովի <<06>>փետրվարի 2015թ. նիստի140կբ

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N 01
ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարության լիցենզավորման հանձնաժողովի  <<30>>հունվարի 2015թ. նիստի156կբ


2014


ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ  N 21
ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարության լիցենզավորման հանձնաժողովի  <<31>>հոկտեմբերի 2014թ. նիստի148կբ

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ  N 20
ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարության լիցենզավորման հանձնաժողովի  <<17>>հոկտեմբերի 2014թ. նիստի152կբ

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ  N 19
ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարության լիցենզավորման հանձնաժողովի նիստի68կբ

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ  N 18
ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարության լիցենզավորման հանձնաժողովի  <<19>>սեպտեմբերի 2014թ. նիստի164կբ


ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ  N 17
ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարության լիցենզավորման հանձնաժողովի  <<05>>սեպտեմբերի 2014թ. նիստի148կբ

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ  N 16
ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարության լիցենզավորման հանձնաժողովի  <<22>>օգոստոսի 2014թ. նիստի140կբ

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ  N 15


ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ  N 14
ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարության լիցենզավորման հանձնաժողովի  <<25>>հուլիսի 2014թ. նիստի80կբ

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ  N 13
ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարության լիցենզավորման հանձնաժողովի  <<11>>հուլիսի 2014թ. նիստի168կբ

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ  N 12
ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարության լիցենզավորման հանձնաժողովի  <<27>>հունիսի 2014թ. նիստի164կբ

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ  N 11
ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարության լիցենզավորման հանձնաժողովի  <<13>>հունիսի 2014թ. նիստի164կբ

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ  N 10
ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարության լիցենզավորման հանձնաժողովի  <<30>>մայիսի 2014թ. նիստի154կբ

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ  N 09
ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարության լիցենզավորման հանձնաժողովի  <<16>>մայիսի 2014թ. նիստի192կբ

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ  N 08
ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարության լիցենզավորման հանձնաժողովի  <<25>>ապրիլի 2014թ. նիստի160կբ

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ  N 07
ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարության լիցենզավորման հանձնաժողովի  <<11>>ապրիլի 2014թ. նիստի248կբ

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ  N 06
ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարության լիցենզավորման հանձնաժողովի  <<28>>մարտի 2014թ. նիստի204կբ

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ  N 05
ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարության լիցենզավորման հանձնաժողովի  <<11>>մարտի 2014թ. նիստի164կբ

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ  N 04
ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարության լիցենզավորման հանձնաժողովի  <<28>>փետրվարի 2014թ. նիստի184կբ

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ  N 03
ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարության լիցենզավորման հանձնաժողովի  <<17>>փետրվարի 2014թ. նիստի192կբ

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ  N 02
ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարության լիցենզավորման հանձնաժողովի  <<01>>հունվարի 2014թ. նիստի175կբ

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ  N 01
ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարության լիցենզավորման հանձնաժողովի  <<17>>հունվարի 2014թ. նիստի181կբ2013

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ  N 27
ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարության լիցենզավորման հանձնաժողովի  <<20>>դեկտեմբերի 2013թ. նիստի140կբ

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ  N 26
ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարության լիցենզավորման հանձնաժողովի <<29>>նոյեմբերի 2013թ. նիստի170կբ

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ  N 25
ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N 20
ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարության լիցենզավորման հանձնաժողովի <<30>>օգոստոսի 2013թ. նիստի163 կբ

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N 19
ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարության լիցենզավորման հանձնաժողովի <<16>>օգոստոսի 2013թ. նիստի185 կբ

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N 18
ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարության լիցենզավորման հանձնաժողովի <<26>>հուլիսի 2013թ. նիստի168 կբ

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N 17
ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարության լիցենզավորման հանձնաժողովի <<12>>հուլիսի 2013թ. նիստի162 կբ

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N 16
ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարության լիցենզավորման հանձնաժողովի  <<28>>հունիսի 2013թ. նիստի176 կբ

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N 15
ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարության լիցենզավորման հանձնաժողովի <<14>>հունիսի 2013թ. նիստի171 կբ

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N 14
ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարության լիցենզավորման հանձնաժողովի <<31>>մայիսի 2013թ. նիստի183 կբ

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N 13
ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարության լիցենզավորման հանձնաժողովի  <<17>>մայիսի 2013թ. նիստի252 կբ

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N 12
ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարության լիցենզավորման հանձնաժողովի <<26>>ապրիլի 2013թ. նիստի174 կբ

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N 11
ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարության լիցենզավորման հանձնաժողովի <<12>>ապրիլի 2013թ. նիստի192 կբ

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N 10
ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարության լիցենզավորման հանձնաժողովի <<29>>մարտի 2013թ. նիստի204 կբ


ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N 9
ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարության լիցենզավորման հանձնաժողովի <<15>>մարտի 2013թ. նիստի199 կբ

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N 8
ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարության լիցենզավորման հանձնաժողովի <<01>>մարտի 2013թ. նիստի143 կբ

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N 7
ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարության լիցենզավորման հանձնաժողովի <<22>>փետրվարի 2013թ. նիստի171 կբ

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N 6
ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարության լիցենզավորման հանձնաժողովի <<15>>փետրվարի 2013թ. նիստի151 կբ

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N 5
ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարության լիցենզավորման հանձնաժողովի <<08>>փետրվարի 2013թ. նիստի219 կբ

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N 4
ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարության լիցենզավորման հանձնաժողովի <<01>>փետրվարի 2013թ. նիստի157 կբ

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N 3
ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարության լիցենզավորման հանձնաժողովի <<25>>հունվարի 2013թ. նիստի162 կբ

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N 2
ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարության լիցենզավորման հանձնաժողովի <<18>>հունվարի 2013թ. նիստի151 կբ

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N 1
ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարության լիցենզավորման հանձնաժողովի «11» հունվարի 2013թ. նիստի138 կբ