Առաջին բաժին

Բաժինն իրականացնում է հետևյալ գործառույթները՝
1) Մշակում և իրականացնում է գաղտնիության ռեժիմի ապահովմանն ուղղված միջոցառումներ, 
2) Կազմակերպում և իրականացնում է նախարարության գաղտնի գործավարությունը:

Առաջին բաժնի պետն է Վրեժ Ոսկանյանը:
Հեռախոս՝ +374(10) 59-00-13,
Էլ. փոստ`arajin@mtcit.am