Հարցումների և դիմումների վիճակագրություն

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
նախարարությունում ստացված հարցումների և դիմումների վերաբերյալ

2019 թվականի հունվար-մայիս ժամանակահատվածում մուտքագրվել է 11876 գրություն, որոից 456-ը եղել են  քաղաքացիների դիմումներ:

Քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացվել է տեղեկություն ստանալու 132 հարցում, իսկ ՀՀ Ազգային ժողովի պատգամավորներից՝ 34   հարցում:

Բոլոր հարցումներին, դիմումներին և գրություններին ընթացք է տրվել օրենսդրությամբ սահմանված կարգով և ժամկետներում: