Հավաստագրված կազմակերպություններ | hti.am

Հավաստագրված կազմակերպություններ

Ցանկ 2019 թվականի մայիսի 18-ից ուժի մեջ մտած «Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի պետական աջակցության մասին» ՀՀ օրենքով հավաստագրված կազմակերպությունների  44 կբ

«ՏՏ ոլորտում պետական աջակցության մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված արտոնությունից օգտվող կազմակերպությունների ցանկ  192կբ