Բյուջե | mtcit.am

Բյուջե


Տեղեկանք 2019թ. ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարության կողմից իրականացվող բյուջետային ծրագրերի և միջոցառումների վերաբերյալ  64կբ

2018 թվականի ՀՀ պետական բյուջեի ծրագրերի գծով ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարության հատկացումները  41 կբ

2017 թվականի ՀՀ պետական բյուջեի ծրագրերի գծով ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարության կատարողականը  63 կբ

Տեղեկանք ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարության 2015-2016թթ. բյուջետային ծրագրերի վերաբերյալ 24.5 կբ

Տեղեկանք ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարության կողմից ՀՀ պետական բյուջեից ֆինանսավորվող 2014-2016թթ իրականացվելիք ծրագրերի վերաբերյալ23.9 կբ

Հաշվետվություն ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարության 2013 թվականի  պետական բյուջեի կատարման վերաբերյալ 112կբ

ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարության 2013 թվականի ամփոփ բյուջե48.4 կբ

ՀՀ 2012թ. պետական բյուջեով ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարության հատկացումները54.1 կբ

ՀՀ 2011 թ. պետական բյուջեով ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարության հատկացումները54.6 կբ

ՀՀ 2010 թ. պետական բյուջեով ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարության հատկացումների կատարողական86.5 կբ

ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարության բյուջետային հատկացումները 2006-2010թթ9.3 կբ